۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴:۴۱

لغو شرط مهم بازنشستگی

 

لغو شرط مهم بازنشستگی

بخشنامه ای ابلاغ شده است که کارکنانی که دارای ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه خدمت هستند، مجبور به بازنشستگی نیستند.

مهمترین شرط بازنشستگی لغو شد

تسنیم: حسین عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بر اساس بخشنامه شماره ۵۳۳۴۲۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از اختیار حاصل از بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری برای احراز شرایط بازنشستگی استفاده کنند.

بازنشستگی

این تصمیم با توجه به آراء شماره ۸۲۵- ۸۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ و شماره ۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، به منظور حمایت از سیاست‌های کلی دولت بر اجازه دادن به دستگاه‌های اجرایی برای اعمال اختیار خود صادر شده و هیچگونه ممنوعیتی برای آن‌ها اعمال نشده است.

با توجه به توضیحات، همکاری با کارمندان برای دستیابی به شرایط بازنشستگی اجباری مقرر شده در ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، به اختیار دستگاه‌های اجرایی منعی نمی‌شود.

بر این اساس، رویه سابق مبنی بر الزام بازنشستگی کارمندان با سابقه ۳۰ و ۳۵ سال بدون احتساب سن کارمند لغو شده و تنها معیار سن در مورد بازنشستگی کارمندان دولت لحاظ خواهد شد.

انتهای پیام/م

لغو شرط مهم بازنشستگی

ardabil-sci.ir

مطالب مرتبط