برچسب: ازدواج موفق

زیبایی ظاهری نقش بسیاری در ازدواج و دوام آن دارد.اما آیا زیبایی بسیار زنان باعث دوام ازدواج خواهد شد؟ یا مردان زیباتر می توانند ازدواج موفقی داشته باشند؟ ازدواج با زن بسیار زیبا درست است؟ در ازدواج های امروزی چهره و ظاهر اهمیت زیادی دارد ، زیرا بدون دیدن چهره […]

ادامه مطالب