برچسب: بهترین روش سرخ کردن

هنگام سرخ کردن غذا ظرف را پر از روغن نکنید. از روغن های گیاهی استفاده کنید و مواد را در اندازه های کم سرخ کنید و در آخر نیز روغن اضافی را بگیرید. ترفندها و اصول صحیح سرخ کردن انواع مواد غذایی سرخ کردن لزوما وقتی درست انجام شود ناسالم […]

ادامه مطالب