برچسب: تغذیه سقط جنین

اگر باردار هستید و هوس جگر کرده اید در خوردن آن مراقب باشید که ممکن است آسیب های جدی به جنین شما وارد کند تغذیه در بارداری از مهم ترین مسائل است. آیا خوردن جگر در طول دوران بارداری می تواند خطرناک می باشد؟ جگر به طور کلی یک غذای […]

ادامه مطالب