برچسب: داشتن نوزاد باهوش در بارداری

برای باهوش شدن جنین باید در طول بارداری مادران نکاتی را در تغذیه و مراقبت های لازم از نوزاد انجام دهند تا کودک سالم و باهوش داشته باشند. راهکارهای اساسی برای باهوش شدن جنین ! برای داشتن جنین باهوش نکات بسیاری را از تغذیه و مراقبت های دیگر شنیده اید. […]

ادامه مطالب