برچسب: دکتر مریم شمسی

دکتر مریم شمسی متخصص اطفال و کودکان شماره نظام پزشکی: ۱۱۶۵۱۶  آدرس مطب:  اردبیل، پشت بیمارستان امام خمینی، مجتمع پزشکان، طبقه دوم، واحد ۶۷ تلفن: ۰۴۵۳۳۲۳۳۰۰۰ – ۰۹۳۳۶۵۹۹۵۲۰  دکتر مریم شمسی، دکتر مریم شمسی متخصص اطفال و کودکان، مطب دکتر مریم شمسی، اردبیل، بهترین پزشک اطفال و کودکان، مطب دکتر […]

ادامه مطالب