برچسب: زیبایی طبیعی صورت

اکثر زنان فکر می کنند که آقایان آرایش غلیظ و تیره را دوست دارند اما بر اساس مطالعات انجام شده این تصور اشتباه است. زیبایی و جذابیت از نظر مردان چیز دیگریست. مردان زنان بدون آرایش را بیشتر دوست دارند یا … این روزها آرایش خیلی بیشتر از قبل در […]

ادامه مطالب