برچسب: نگار جواهریان

نگار جواهران در اینستاگرام خاطره خود از اولین فیلمی که بازی کرد را به اشتراک گذاشت. خاطره بازی نگار جواهریان با اولین فیلمی که بازی کرد نگار جواهریان اولین فیلمی که بازی کرده بود "من ترانه ۱۵ سال دارم" است و نقشی کوتاه در آن بر عهده داشت. در جدیدترین […]

ادامه مطالب