۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ۰۱:۰۰

Effect of different intracanal posts and exposure parameters on detection of vertical root fractures by cone-beam computed tomography

journal : Australian Endodontic Journal

Authors : Abbas Shokri; Amir Eskandarloo; Foozie Zahedi; Hamed Karkehabadi; Maryam Foroozandeh; Maryam Farhadian

Published date : 2022

آدرس مقاله : http://dx.doi.org/10.1111/aej.12700

Download

دانلود مقاله

برای جستجو و دانلود رایگان مقاله های بیشتر به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید

http://ardabil-sci.ir

 

مطالب مرتبط