۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ۰۱:۳۲

Unit conversion in pseudopotential lattice Boltzmann method for liquid–vapor phase change simulations

journal : Physics of Fluids

Authors : Si-Cheng Wang; Zi-Xiang Tong; Ya-Ling He; Xiang Liu

Published date : 2022

آدرس مقاله : http://dx.doi.org/10.1063/5.0106079

Download

دانلود مقاله

برای جستجو و دانلود رایگان مقاله های بیشتر به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید

http://ardabil-sci.ir

 

مطالب مرتبط